Jobb

Utvikles med Njie.

I Njie Group verdsetter vi en arbeidskultur som bygger på lagånd og samme målsetninger. Vi strever for en trygg og utviklende arbeidsplass med spesialiserte medarbeidere fra Sverige, Norden og verden.

Stillinger